Home

Elsken Ecologie is een onafhankelijk ecologisch advies- en onderzoeksbureau werkend vanuit Noord-Holland en landelijk actief.
Elsken Ecologie levert een breed scala aan groene diensten voor particulieren, bedrijven en overheden in de randstad en daarbuiten in zowel Noord-Holland als alle andere provincies. We verzorgen onder andere ecologische quickscans en natuurtoetsen, ecologische begeleidingen en inventarisaties ten behoeve van bijvoorbeeld beheer, Breeam certificeringen en de subsidie regeling natuur en landschap, de snl.

Hiervoor beheerst Elsken Ecologie een breed werkterrein waarin naast literatuurstudies gedegen veldwerk centraal staat. Elsken Ecologie beschikt over uitgebreide kennis van onder andere vleermuizen, reptielen & amfibieënmuizen, dagvlindersflora, stadsecologie en natuurlijk de verschillende wetgevingen omtrent natuur. Al tien veldseizoenen zijn wij buiten te vinden en  zorgen wij dat we op de hoogte blijven van de meest actule kennis. Daarnaast wordt er wanneer nodig nauw samengewerkt met experts op andere gebieden en het bevoegd gezag in Noord-Holland alsmede alle andere provincies. 

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie is flexibel inzetbaar, onafhankelijk,  de lijnen zijn kort en wordt er met u meegedacht over een passende oplossing voor uw vraagstuk of project.