reptielen

Nederland is rijk aan zeven soorten inheemse reptielen. Al deze soorten zijn streng beschermd. 6 van de 7 genieten zelfs Europese bescherming.

Reptielen leven een verborgen levenswijze en zijn daarom niet gemakkelijk te inventariseren.

Door bijvoorbeeld het gebruiken van beproefde methoden zoals zogenaamde reptielenplaatjes kan de trefkans sterk worden vergroot. Ook het werken tijdens de juiste weersomstandigheden vergroot de trefkans.

De ecologen van Elsken Ecologie zijn actieve vrijwilligers voor stichting Ravon en zijn bekend met de ecologie van alle Nederlandse reptielen en de methoden van inventariseren.