amfibieën

In Nederland komen 16 soorten inheemse amfibieën voor waaarvan er 11 zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Ze stellen hoge eisen aan hun leefgebied en hebben meerdere soorten functies voor verschillende gebieden. Zo zijn er voortplantings-, zomer- en winterbiotopen. De inventarisaties naar amfibieën dienen daarop te worden aangepast.

Het wil nog wel eens voorkomen dat in een gebied waar ruimtelijke ontwikkelingen plaats gaan vinden amfibieën leven. Om problemen met de wet Natuurbescherming te voorkomen, en uw ruimtelijke ingrepen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het goed om tijdig de aanwezigheid van de functie voor amfibieën van het betreffende gebied te laten inventariseren.

Vroeg in het voorjaar kunnen aan de hand van kooractiviteit van roepende dieren voortplantingsbiotopen worden vastgesteld. Ook kan er dan worden gezocht naar eieren. Aan het eind van het seizoen kunnen met behulp van schepnetten wateren worden bemonsterd op de aanwezigheid van larven, juveniele en volwassen dieren.

Ecologisch adviesbureau Elsken Ecologie kan al deze inventarisaties voor u uitvoeren en zo mogelijk vertraging van uw werkzaamheedn voorkomen.