stadsnatuur

Voor veel soorten flora en fauna is het stedelijk gebied een uniek en geheel op zich staand habitat.
Zo bieden oude stedelijke kademuren bijvoorbeeld groeiplaatsen voor verschillende soorten muurplanten en varens, broeden vogels in gevelbegroeiing, in de grachten en/of onder de dakpannen en maken verschillende soorten vleermuizen gebruik van allerlei typen bebouwing als verblijfplaats.

In het stedelijk gebied komen ruimtelijke ontwikkelingen en de natuur elkaar vaak tegen. Dit kan gevolgen hebben voor uw geplande ruimtelijke ingrepen. Om vertragingen te voorkomen is het zaak tijdig deskundig advies in te winnen. Immers ecologische quickscans en natuurtoetsen zijn tot wel drie jhaar geldig. De ecologen van Elsken Ecologie hebben ruime ervaring met de verschillende soorten die men aan kan treffen in het stedelijk gebied en kunnen door gericht en gedegen onderzoek advies op maat geven.