stadsnatuur

Voor veel soorten flora en fauna is het stedelijk gebied een uniek en eigen habitat.
Zo bieden oude kademuren in steden bijvoorbeeld een groeiplaats voor verschillende soorten muurplanten, broeden vogels in gevelbegroeiing of onder de dakpannen en maken verschillende soorten vleermuizen  gebruik van allerlei typen bebouwing als verblijfplaats.

In het stedelijk gebied komen ruimtelijke ontwikkelingen en de natuur elkaar vaak tegen. Dit kan gevolgen hebben voor geplande ruimtelijke ingrepen. Om vertragingen te voorkomen is het zaak tijdig deskundig advies in te winnen. De ecologen van Elsken Ecologie hebben ruime ervaring met de verschillende soorten die men aan kan treffen in het stedelijk gebied en kan door gericht en gedegen onderzoek advies op maat geven.