Wildlife camera beelden en andere video

 

Vleermuizen vastgelegd met warmtebeeldcamera

Onderstaande beelden laten goed zien wat de aanvulling van een warmtebeeldcamera kan zijn bij inventarisaties naar vleermuizen. Verschillende soorten vleermuizen gebruiken verschillende soorten jachttechnieken, vliegpatronen en daarbij horende ultrasone geluiden. Deze registreren we met een batdetector. Echter soms vliegen de vleermuizen buiten het bereik van de batdetector (20m afhankelijk van de detector) waardoor we ze niet horen. Zo foerageren meervleermuizen soms ver boven open water en gebruiken grootoorvleermuizen 'fluister-sonar' met een bereik van slechts enkele meters. 
Op onderstaande beelden onder andere meervleermuizen boven een donkere vaart in Noord-Holland welke lange tijd buiten het bereik van de detector foerageerden. Doordat ze met de warmtebeeldcamera zichtbaar waren werd geduldig gewacht terwijl ze binnen het bereik van de batdetector kwamen. Ondertussen kon het foerageergedrag mooi worden waargenomen. Een kraamkolonie van gewone grootoorvleermuizen, een soort die zeer heimelijk leeft en met de detector maar beperkt is op te pikken, liet zich ook verraden. Ook een watervleermuis foerageert boven donker strak water. De vleermuis was slechts sporadisch op de detector te horen. Echter op de warmtebeeldcamera, type Fuzion LRF, was het dier langere tijd goed zichtbaar.
Dankzij de warmtebeeldcamera kan de inventariseerder op zicht bepalen of hij zich moet verplaatsen naar een betere plaats waar de vleermuizen binnen bereik van de detector vliegen, of dat hij langer moet wachter terwijl vleermuizen niet hoorbaar zijn.  Ook kunnen grote objecten zoals flatgebouwen en/of boomholten goed worden geinventariseerd op hun eventuele gebruik door vleermuizen.
 

 

 


Boommarters Amsterdam

Nadat ik vorig jaar mijn eerste boommarters in Amsterdam vastlegde trof ik en maand later een dood dier aan op de weg naast de waarneem locatie. Bedroefd dat deze 'zwerver' niet meer was zette in in 2019 toch weer cameras neer nabij de locatie van de eerste waarnming in de hoop weer of nogsteeds boommarters aan te treffen. En mijn hoop werd overtroffen. Niet alleen vestigde weer een boommarter zich op deze locatie, het lijkt erop dat er voortplanting heeft plaatsgevonden want maarliefst twee dieren lieten zich op de camera zien.
 


 


Na de eerder vastgelegde Steenmarter in Amsterdam nu ook met zekerheid een boommarter op camera vastgelegd. De eerste keer was in juni toen de beelden niet konden uitsluiten of het een steen- of boommarter betrof. Nu op nieuwe beelden is de boommarter goed te zien tijdens meerdere nachtelijke foerageersessies gedurende de maanden juli en augustus. Het lijkt erop dat het dier zich hier dus echt gevestigd heeft.

Steenmarter in Amsterdam
De boommarter is inmiddels bekend uit vele hoeken en gebieden in en rond Amsterdam. Recent worden ook steenmarters in Noord-Holland gemeld. De eerste steenmarter in Amsterdam werd gemeld in 2011, dit betrof een dood exemplaar. Daarna werden dode beesten in 2012 en 2013 gemeld. In 2016 verscheen een levend exemplaar voor een wildlife camera en in januari 2017 stond een dier op beeld in het Schinkelbos en het Amsterdamse bos. Nu heeft Elsken Ecologie ook beelden van een levende steenmarter vastgelegd. Dit maal in een groentructuur in het Overtoomse veld, binnen het stedelijk gebied. Een zeldzame waarneming in Noord-Holland.
Onverwacht bezoek


Wezel in MostelaJonge vleermuis krijgt hapje.
Deze jonge gewone dwergvleermuis is zijn moeder kwijt. Daarom let ik even op hem. ik zal hem even voeden en warm houden en daarna  kolonie trachten op te sporen.  Op dit filmje krijgt hij een licht verwarmd prakje van meelwormen en banaan. Dat grote zilveren ding in de voorgrond...? Dat is het theelepeltje waarmee ik hem voed. 
Kijk het hele fimpje even af, aan het eind kijkt hij nog even lief in de rondte voordat hij weer in slaap valt.BEVER IN WAGENINGSE UITERWAARDEN
Na het vinden van wat knaagsporen in de Wageningse uiterwaarden besloten Tim Breur en Daan van der Elsken te proberen de nachtactieve bever met een wildlife cameraval te betrappen. Al op de eerste locatie waar de camera stond wisten wij deze vast te leggen. Vanwege het erg slechte weer die nacht waren de beelden wel duidelijk maar niet al te mooi dus besloten we de camera nog een paar keer in te zetten voordat we deze "ontdekking" wereldkundig zouden maken. Tim heeft de camera nog op verschillende plekken ingezet en dat werd beloond met beelden van een bever die rustig het water uit loopt en op wat takken zit te knagen. Als je goed luiseterd kun je dat in het filmpje horen. Ook loopt er een rat door het beeld wat goed weergeeft hoe groot het grootste knaagdier van Europa eigenlijk is.
De aanwezigheid van de bever in de Wageningse uiterwaarden bleek dat ook voor Staatsbosbeheer nieuws. Ook op hun website werd de ontdekking van de bever gemeld.